logo

Inspireer kinderen met het LaQ bouwsysteem

Geplaatst op 25 mei 2017
Creativiteit
We leven in een maatschappij waarin de veranderingen zich in een hoog tempo opvolgen. Om al deze veranderingen bij te kunnen houden en je steeds weer opnieuw aan te kunnen passen aan de veranderde omstandigheden, is het belangrijk dat je creatief bent, dat je oplossingen kunt vinden. Creativiteit is misschien wel één van de belangrijkste competenties van de 21ste eeuw! Wij vinden het daarom belangrijk dat scholen en andere instellingen die werken met kinderen, aandacht besteden aan de ontwikkeling van creativiteit en probleemoplossend vermogen bij kinderen. Zonder creativiteit is er geen vooruitgang!
Meervoudige intelligentie
Elk kind is op een andere manier getalenteerd of intelligent (dat noemen we meervoudige intelligentie) en dat bepaalt zijn voorkeuren voor bepaalde activiteiten. Het gaat bij het onderwijzen van kinderen meestal niet om het vergroten van intelligenties maar om het aanspreken en benutten ervan. Deze
talenten moeten ontdekt, aangesproken en uitgedaagd worden. Er wordt nog te vaak de nadruk gelegd op wat iemand tekort komt (en dan met name op het cognitieve vlak). Door in het leerproces het perspectief te draaien en aan te sluiten bij wat iemand kan en vooral wat iemand goed kan zowel op het
cognitieve als op het niet cognitieve vlak nemen zelfwaardering en zelfrespect toe en daarmee ook het plezier in het leren.

 

Talent
Talent is een meervoudig begrip. Naast taalkundige
en wiskundige begaafdheid is er ook het talent om iets
te creëren, problemen op te lossen, is er talent voor
ritme en muziek, de grove en fijne motoriek, sociale
intelligentie en het talent om sturing te geven aan
eigen en andermans ontwikkeling. Elk kind is op een
andere manier getalenteerd of intelligenten dit talent
kan alleen herkend en ontwikkeld worden als deze op
de juiste wijze geprikkeld wordt.Spelen met LaQ is bij
uitstek een goede manier om bepaalde talenten en
voorkeuren bij kinderen te herkennen en verder te
ontwikkelen. Het vermogen om zich te concentreren,
de fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, logica, creativiteit,
fantasie en expresiviteit zijn de 7 talenten die, door met
LaQ te spelen, op elke niveau herkend en geprikkeld
kunnen worden.

LaQ daagt jullie uit om aan de slag te gaan. Ontdek het genie in jezelf

Lees hier ook de blog LaQ in de klas. Klik hier!

LaQ bestellen? klik hier!

Wizz Menu

Winkelmand
Je winkelmand is (nog) leeg
Doorgaan met winkelen