Somkaarten optellen en aftrekken over de 10 met antwoord

 6,95

op voorraad

Beschrijving

Inhoud:

  • 36 plus somkaarten
  • 36 min somkaarten

Met de somkaarten kunnen leerlingen zelfstandig, in tweetallen of in kleine groepjes alle plus- en minsommen met de tientaloverschrijding over het eerste tiental oefenen.
Op de somkaarten staat achterop de som plus het antwoord vermeld. Hierdoor kunnen leerlingen zichzelf of elkaar controleren.

Deze somkaarten sluiten goed aan bij activiteiten in de nieuwe rekenmethoden en kunnen gebruikt worden bij het automatiseren.