logo

Rekenmaterialen in groep 3

Geplaatst op 30 juli 2017

Het werken met de rekenmethode vraagt bij de start in groep 3 vaak veel tijd. Die tijd gaat op aan het laten wennen in het werken met een boekje. Het aanbod in de eerste periode is voor veel leerlingen niet nieuw en draagt onvoldoende bij aan het leren rekenen van de leerlingen. Doelen die in de eerste periode in de methode worden aangeboden zitten op of onder het niveau van groep 2.
De werkwijze die over het algemeen gehanteerd wordt in groep 3 sluit nog niet aan bij de wijze waarop de meeste leerlingen bij de start van groep 3 leren. Het vraagt van veel leerlingen te veel als ze op een vaste plaats, op een vast moment, met hetzelfde werk moeten rekenen onder leiding van de leerkracht. Een derde knelpunt is dat de methodes te weinig differentiatie bieden.
De bovenstaande punten worden herkend door leerkrachten. Veel leerkrachten in groep 3 overwegen dan ook om het ‘anders’ te gaan aanpakken. Grote vraag blijft steeds hoe ga ik dit doen?

Een paar tips voor de start in groep 3:

  • stel doelen vast; in eerste instantie voor de periode van de zomer- tot de herfstvakantie
  • maak op basis van de doelen keuzes in de methode of gebruik de methode tot de herfstvakantie niet
  • zorg voor een passend aanbod gebaseerd op de doelen
  • zorg voor differentiatie in het aanbod (denk hierbij ook aan de opbouw van handelend naar formeel rekenen via het handelingsmodel)*
  • zet veel spel en materialen in
  • pas de werkwijze aan bij wat leerlingen gewend zijn, zoals werken met speelwerktijd, een inloop enz.
  • zet hoeken in

Wizz Spel heeft in samenwerking met een rekenexpert een lijst met materialen samengesteld voor het rekenen in groep 3. Klik hier voor deze lijst.
(Let op: deze lijst is een suggestie en kan aangevuld worden met materialen passend bij u methode of eigen inzichten)

Lees voor meer tips over de aanpak de artikelen ‘Een goede rekenstart in groep 3’  en ‘Derdegroepers spelen graag’  beiden geschreven voor het rekentijdschrift ‘Volgens Bartjens’.

Voor leerkrachten, Rekencoördinatoren en Intern Begeleiders heeft Wizz Scholing een masterclass ontwikkeld over ‘Een goede rekenstart in groep 3’. Klik hier voor meer informatie.

* Protocol Ernstige Reken Wiskunde-problemen en Dyscalculie (uitgeverij Van Gorcum)

Wizz Menu

Winkelmand
Je winkelmand is (nog) leeg
Doorgaan met winkelen